Nieuws

Exploitatie Muziekpaleis haalbaar

19 Maart 2008

Het college heeft ingestemd met de aangepaste basisbegroting voor het nieuwe Muziekpaleis en verzoekt de gemeenteraad daarom nu over te gaan tot definitieve vrijgave van het investeringskrediet voor de bouw van het Muziekpaleis.

Lees meer »

Gemeente start 10 maart met vellen bomen Smakkelaarsveld

7 Maart 2008

De Raad van State heeft op vrijdag 7 maart het hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse voorzieningenrechter van 15 februari jongstleden, ingesteld door de Utrechtse Bomen Stichting, ongegrond verklaard.

Lees meer »

Opening nieuwe bewaakte fietsenstalling â??Stationspleinâ??

3 Maart 2008

Herontwikkeling Stationsgebied rechtvaardigt eerder kappen bomen Smakkelaarsveld

22 Februari 2008

Samenwerkingsovereenkomst muziekpartijen vastgesteld

21 Februari 2008

Verleggen kabels en leidingen Smakkelaarsveld en Wijk C

20 Februari 2008

Onderzoek naar ondergronds afvaltransport

20 Februari 2008

Start architectenselectie nieuwe Centrale Bibliotheek Utrecht

11 Februari 2008