Beurskwartier en Lombokplein

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

In fases vanaf 2020

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Er wordt nu al op een groot aantal plekken rondom het station gebouwd, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2028.

Beurskwartier en Lombokplein
Het nieuw te ontwikkelen deel van het centrum omvat twee deelgebieden: het Beurskwartier (dit is het gebied rondom de Jaarbeurs, waar nu nog de Oranjehal staat en de parkeerterreinen P1 en P3 liggen) en het Lombokplein (het huidige Westplein en omgeving). De plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein omvatten de bouw van circa 3500 woningen, afgewisseld met werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen. Ook komen er twee parken, een plein aan het water, een stadsstraat en maken we de Leidse Rijn bevaarbaar.

Omgevingsvisie
Om de uitbreiding van het centrum mogelijk te maken heeft de gemeente een omgevingsvisie (voorheen structuurvisie genoemd) opgesteld. Hierin wordt in hoofdlijnen de inrichting van het gebied vastgelegd. Verder staat er in de omgevingsvisie hoe de gemeente de ambities op het gebied van gezonde en duurzame verstedelijking gaat realiseren. Lees meer over de plannen:

De omgevingsvisie die naar de raad is gestuurd vind je hier.
De milieu-effectrapportage die naar de raad is gestuurd vind je hier.
Voor de conceptomgevingsvisie is een samenvattende folder gemaakt, die kun je hier nog nalezen.

Inspraak
Inspraak is afgelopen, de gemeenteraad is nu aan zet om de plannen vast te stellen. Lees meer over de inspraak op de website van de gemeente: www.utrecht.nl/beurskwartierlombokplein. Op deze website zijn alle onderzoeksrapporten en andere bijlages bij de omgevingsvisie en MER te vinden.

Meer informatie over de plannen
Onder het kopje 'Werkzaamheden' onderaan deze pagina staat een overzicht van de plannen die tot nu toe voor de ontwikkeling van het Beurskwartier en Lombokplein zijn gemaakt. Kijk voor filmpjes, foto's en verslagen van de stadsgesprekken ook op de pagina van het Stadslab.

Smart Sustainable District
Het Europese Climate-KIC programma heeft Utrecht Centrum als een van de eerste gebieden geselecteerd als Smart Sustainable District.  Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute (USI) gaan verschillende kennisinstellingen uit Europa de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en haar partners, zoals de Jaarbeurs, verder uitwerken.

Werkzaamheden

Overzicht van de gemaakte plannen voor de ontwikkeling van het Beurskwartier en Lombokplein 

Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost

Overeenkomst Jaarsbeursterrein (2016).  Jaarbeurs gaat haar activiteiten op een kleiner gebied concentreren. waardoor er dichtbij het station acht hectare grond vrij komt voor de uitbreiding en vernieuwing van het centrum.  

Keuzedocumenten : In de aanloop naar de Structuurvisie zijn zeven keuzedocumenten gemaakt.  Ze gaan over de thema’s identiteit - de Utrechtse maat en vorm van stedelijkheid; structuur - de juiste mix van wonen, werken en ontspanning;  stad op ooghoogte – wat is er te beleven op straat; gezondheid  - gezonde verstedelijking als uitgangspunt; duurzaamheid - energieneutraal gebied haalbaar?; mobiliteit & parkeren  - oplossingen voor de (auto)bereikbaarheid; ontwikkelstrategie. – waarmaken van alle ambities. Er is ook een samenvatting van alle keuzedocumenten gemaakt. Bijlagen bij Mobiliteit & parkeren: onderzoek kabelbaan en achtergronddocument.

Stadsgesprek 24 september 2016: Hier lees en blader je door het inhoudelijk verslag van de themagesprekken. Of bekijk hier het sfeerverslag op video, met onder andere korte gesprekjes met deelnemers en bezoekers. Of bekijk de film met verhalen en herinneringen van bewoners. Er is een korte en een lange versie van deze film.  

Stadsdialoog 13 oktober 2016 door Architectuurcentrum Aorta . Hierin werd verder gesproken over de uitkomsten van 24 september. Het verslag van deze avond vind je hier

Stadsgesprek 6 december 2016 over de conceptstructuurvisie Beurskwartier - Lombokplein. Hier vind je de presentatie over de conceptstructuurvisie en verslagvan de gesprekken.

Bekijk hieronder het HUB-filmpje: