Croeselaan

Projectomschrijving

Status project

in uitvoering

Geplande oplevering

begin 2019


De Croeselaan is een belangrijke toegangsweg tot het Stationsgebied. Er verandert veel in en langs deze laan: de Rabobank heeft hier al een nieuw hoofdkantoor, het terrein van de Knoopkazerne werd kantoor De Knoop, het Jaarbeursplein wordt heringericht en op het Jaarbeursterrein is een een bioscoop gebouwd. Tussen De Knoop en de Rabobank kwam de Moreelsebrug over het spoor.

Herinrichting Croeselaan tussen Westplein en de Van Zijstweg
De Croeselaan wordt een groene zone met ruim baan voor fietsers en voetgangers. Dat staat in het Voorlopig Ontwerp dat het college op 17 november 2015 goedkeurde. Het ontwerp zorgt voor een goede aansluiting van de Croeselaan op het toekomstige Jaarbeursplein. Ook geeft het ontwerp een eerste invulling aan de duurzaamheidsambities zoals vastgelegd in de Toekomstvisie Utrecht Centrum ‘Healthy Urban Boost’. Op een informatieavond voor de buurt op 21 februari 2017 is deze presentatie gegeven.

Ruim baan voor fietsers en voetgangers
In het ontwerp voor de Croeselaan komt een brede middenberm met eromheen twee éénrichtingswegen voor het autoverkeer. De Croeselaan zal een 30 km/h zone worden. De 'knip' in de Croeselaan ligt in het ontwerp bij de inrit van de parkeergarage voor het Beatrixgebouw. Het fietsverkeer wordt gescheiden van het autoverkeer. Aan de kant van de Jaarbeurs komt een comfortabel en breed tweerichtingsfietspad met rood asfalt. Dit hoofdfietspad is kruisingsvrij vanaf het Westplein tot aan de Van Zijstweg. Verder komen er wandelpaden, bankjes, beplanting, kunstobjecten en sport- en spelelementen.

Hoe ziet de Croeselaan er straks uit? Klik hier voor de plattegrond.

Meer bomen, minder verharding
De toekomstige Croeselaan wordt een weg met minder verharding en meer ruimte voor groen; zo komen er vijf rijen bomen in plaats van de huidige twee. Bewoners, bedrijven en ondernemers hebben vooraf hun visie gegeven op een duurzame Croeselaan. Hun visie is verwerkt in de uitvraag voor de aanbesteding en later ook in het ontwerp. Aannemers met kennis van duurzaamheid en circulair bouwen zijn vooraf geraadpleegd in een marktconsultatie. Bij de aanbesteding konden marktpartijen zich onderscheiden op criteria voor milieuprestatie, circulaire economie, onderhoud en levensduurkosten, innovatie en social return.

Duurzaam en circulair resultaat
Aannemer Dura Vermeer won de aanbesteding. Het ontwerp bevat veel duurzame en circulaire onderdelen. Zo worden er zoveel mogelijk bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de huidige Croeselaan of de directe omgeving gebruikt. De toegepaste materialen worden vastgelegd in een materialenpaspoort zodat we ook in de toekomst weten uit welke materialen de Croeselaan bestaat. Dit helpt bij het opnieuw gebruiken van de materialen. Het fietspad wordt gemaakt van een nieuw soort cementloos beton waarvoor bij de productie minder CO2 vrijkomt. Langs de weg en in de brede middenberm komt bovendien veel groen, waarbij ook bomen worden herplant die op andere locaties weg moesten.

De Croeselaan wordt een duurzame straat. Zo wordt een aantal lantaarnpalen opgeladen door middel van zonnepanelen. De verkeersborden worden gemaakt van bamboe: bamboe groeit snel en neemt daarmee CO2 op. Bestaat de rijbaan uit zo veel mogelijk gerecycled materiaal. De (niet zo vruchtbare) grond is gemengd met compost: hierdoor hoeft er geen nieuwe grond te worden aangevoerd, dat scheelt heel wat vrachtwagenritjes. En het fietspad krijgt energiebesparende dimbare LED verlichting.

Op de Croeselaan is ook ruimte voor kunst. De laan wordt de nieuwe beeldentuin van Utrecht. 

Omgeving betrokken
Bewoners, gebruikers en ondernemers van en rond de Croeselaan zijn vroegtijdig betrokken bij het opstellen van het ontwerp. Ze kregen de schetsen te zien en konden hun opmerkingen, vragen en wensen doorgeven. Samen met de inbreng van deskundigen is het ontwerp verder uitgewerkt. De aanhechting van het nieuwe deel op het bestaande deel van de Croeselaan is met de direct belanghebbenden en aanwonenden in 2016 en 2017 verder vormgegeven.

Vervolgproces en fasering
Vanaf maart 2018 wordt de Croeselaan opnieuw ingericht. In juli 2018 maakt al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers gebruik van de nieuwe en definitieve situatie. Daarna wordt gewerkt aan de inrichting van de parkzone. Hier komen wandelpaden, bankjes, beplanting, kunstobjecten en sport- en spelelementen. De Croeselaan wordt begin 2019 helemaal opgeleverd.

Werkzaamheden