Monicabrug

Projectomschrijving

Planning

2015

Het autoverkeer tussen de Oudenoord en de Weerdsingel wordt beperkt door de verkeerslichten aan te passen. Voor de bussen die rijden tussen de Sint Jacobsstraat en de Oudenoord verandert er niets. De ruimte voor autoverkeer op en rond de Monicabrug wordt verkleind en aangepast omdat er na de aanpassing minder auto's rijden.

De verkeerskundige knip zoals die in 2009 bedacht was gaat niet door. De verkeerslichten zijn anders afgesteld.

Deze maatregelen zijn met de bewoners en ondernemers uitgewerkt. Uitgebreidere informatie vindt u hier.

Werkzaamheden