2e Asselijnstraat

Over zo'n vijf jaar is de nieuwe OV-terminal met bijbehorende busstations klaar. Voordat het zover is komt er begin 2013 eerst een tijdelijk busstation, achter de Knoopkazerne. 

Het busverkeer wordt dan ontsloten via de huidige Mineurslaan (tussen het Beatrixgebouw en de Knoopkazerne) en de nieuw aan te leggen Valeriusbaan (heette voorheen Verlengde Van Zijstweg). Eerder was er sprake van dat het busverkeer nog tijdelijk over de Jan van Foreeststraat (heette voorheen 2e Asselijnstraat) zou rijden. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is besloten dat deze weg wel aangelegd wordt, maar niet gebruikt wordt als ontsluitingsweg voor het busstation. De weg zal nu alleen gebruikt worden voor bouwverkeer en bestemmingsverkeer voor TNT en een toekomstige woningbouwlocatie.

De Jan van Foreestraat komt parallel aan de Asselijnstraat te liggen. Bekijk op een kaartje waar genoemde wegen precies (komen te) liggen (NB: hier worden nog de werktitels gebruikt).

Hieronder een 'historisch overzicht' van het proces rondom de 2e Asselijnstraat :