95% Utrechters bekend met plannen Stationsgebied

4 December 2007

Er is een hoge bekendheid met de plannen in het Utrechtse Stationsgebied; maar liefst 95% van de Utrechters weet ervan. Van deze groep Utrechters staat ruim tweederde er positief tegenover.

Het aandeel met een negatieve houding is veel kleiner (13%). Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling bestuursinformatie van de gemeente Utrecht onder de Utrechtse bevolking van 16 jaar en ouder.

Met de omvang van het Stationsgebied is men minder bekend. Het Stationsgebied wordt meestal geassocieerd met Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en Vredenburg. Dat ook bijvoorbeeld het Jaarbeursterrein en het Smakkelaarsveld tot het gebied behoren, is bij minder mensen bekend. Op de vraag ‘Hoe lang denkt u dat het duurt voordat alles klaar is?’, werd een gemiddelde van 12 jaar als antwoord gegeven. In werkelijkheid duurt het zeker 20 jaar voor het laatste project is afgerond in het Stationsgebied.

De resultaten laten zien dat 42% van de Utrechters graag meer wil weten over de plannen. Het liefst via huis-aan-huisbladen en een speciale website. Aan die wensen wordt tegemoet gekomen. Begin november is de campagne CU2030 gestart die (meer) duidelijkheid moet scheppen over wie bouwen aan het Stationsgebied, waarom, voor wie ze het doen, wat er precies gaat gebeuren en hoe lang het duurt. Er komt periodiek een ‘open nieuwsbrief’ in de krant en 29 november gaat de nieuwe website online: www.cu2030.nl.

Het onderzoek, waar 608 mensen via een telefonische enquête aan meededen, richtte zich op de volgende vragen: in hoeverre zijn inwoners van Utrecht op de hoogte van de bouwplannen in het Stationsgebied, wat is hun mening hierover en wat is hun informatiebehoefte?