Eerste 'CU update' in de krant

15 December 2007

De eerste 'CU update' stond in week 50 in de lokale en regionale kranten. Hiermee houden we bewoners van Utrecht op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het Stationsgebied.

Dan gaat het zowel om de voortgang van de plannen als de bouwwerkzaamheden. Want met de start van de bouwvoorbereidingen op Vredenburg is het Stationsgebied in een nieuwe fase terecht gekomen. En dat betekent onder andere dat we meer moeten communiceren over zaken als wegomleggingen, (verkeers)hinder en vergunningtrajecten. Dat doen we uiteraard op de website en via brieven, maar vanaf nu ook via een periodieke 'CU update' in de krant.

cu_update_def.pdf