Nieuw ontwerp Vredenburgplein

15 Januari 2008

Het college heeft dinsdag 15 januari ingestemd met het voorlopig ontwerp van het nieuwe Vredenburgplein. Het plein verbindt straks het moderne stationsgebied met de historische binnenstad en wordt circa 60 meter breed en 106 meter lang.

Het idee is dat het plein een centraal punt wordt waar het winkelend publiek tot rust kan komen en waar bezoekers zich kunnen oriënteren tijdens een dagje uit. Ook voor de markt en bijzondere evenementen kun je hier terecht.

Het ontwerp bestrijkt de openbare ruimte van het Vredenburgplein en de drie aangrenzende straten: de verlengde Sint Jacobsstraat, de verlengde Willemstraat en de Catharijnesingelstraat. Dit zijn  voorlopige benamingen; de straatnamencommissie doet nog een voorstel. De drie aangrenzende straten verbinden het plein met het Muziekpaleis, de Catharijnesingel en het winkelgebied. Zo kan het wandelend publiek makkelijk van de ene plaats naar de andere in de binnenstad.

In het plan zijn een aantal grote bomen, voldoende comfortabele zitgelegenheid en straatmeubilair als verlichting en afvalbakken ingetekend. Voor de rest wordt het plein obstakelvrij. Over het aantal en locatie van de bomen, bankjes en ander straatmeubilair heeft het college nog geen standpunt ingenomen. Het college wil eerst van belanghebbenden hun mening horen voordat ze hierover definitief een standpunt inneemt. Daar is overigens nog genoeg tijd voor, omdat de feitelijke uitvoering pas plaatsvindt als alle omliggende gebouwen zoals het Muziekpaleis, het winkel-appartementengebouw De Vredenburg, het Entreegebouw en de uitbreiding van de parkeergarage zijn gerealiseerd (2012).

Op het nieuwe Vredenburgplein rond de eventuele zitplaatsen en boombeplanting komt de marktopstelling met 73 standplaatsen (= 145 kramen op zaterdag). De huidige zaterdagmarkt heeft 90 standplaatsen. Als gevolg van brandweervoorschriften en eisen van hulpdiensten en in verband met de doorstroming van voetgangers, is het niet haalbaar om de resterende 17 standplaatsen onder te brengen in omliggende straten (10 standplaatsen in plaats van 17). Omdat de uitvoering in 2012 is gepland, wordt verwacht dat deze vermindering door middel van natuurlijk verloop geen probleem oplevert. Het totale aantal van 83 standplaatsen (= 165 kramen) zorgt voor voldoende economische basis.  

Ga naar ontwerpen Vredenburgplein