Samenwerkingsovereenkomst muziekpartijen vastgesteld

21 Februari 2008

Het college stemt in met de door Stichting Tivoli, Stichting Jazz en geïmproviseerde muziek Utrecht (SJU) en de gemeente Utrecht opgestelde samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken over de komende samenwerking en de exploitatie van het toekomstige  Muziekpaleis aan het Vredenburg.

De afspraken gaan zowel over de fase voorafgaand aan de opening van het gebouw, als daarna. Het college heeft vandaag ook ingestemd met de statuten van de Stichting Muziekpaleis Utrecht. Het college verwacht medio maart, aan de hand van een second opinion, een beslissing te nemen over een basisbegroting. Deze basisbegroting moet de financiële haalbaarheid aantonen van het nieuwe Muziekpaleis.

In de fase voorafgaand aan de start van het Muziekpaleis richten de partijen een stichting op die, ondersteund door de drie partijen, verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de organisatie en de exploitatie van het Muziekpaleis. In deze ontwikkelingsfase heeft de stichting een algemeen bestuur dat eindverantwoordelijk is voor het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het houden van toezicht. Het dagelijks bestuur, bijgestaan door een directeur, is belast met de voorbereidingen en uitvoering van het beleid en alle praktische werkzaamheden.

Na de ontwikkelingsfase start - omstreeks de opening van het nieuwe gebouw begin 2012 - de daadwerkelijke exploitatie van het Muziekpaleis. Naarmate de opening nadert, worden de bestaande muziekpartijen afgebouwd. Zo krijgt de organisatie die het Muziekpaleis gaat exploiteren steeds meer vorm, zodat deze operationeel is als het Muziekpaleis in gebruik wordt genomen.

>> Lees meer over het Muziekpaleis en bekijk het ontwerp