Herontwikkeling Stationsgebied rechtvaardigt eerder kappen bomen Smakkelaarsveld

22 Februari 2008

De Utrechtse voorzieningenrechter heeft deze week het beroep van de Utrechtse bomenstichting tegen de velvergunning voor het kappen van een aantal bomen op het Smakkelaarsveld afgewezen. De gemeente Utrecht heeft de velvergunning nodig voor het verleggen van kabels en leidingen op het Smakkelaarsveld. Ook de voorlopige voorziening die de bomenstichting aanvroeg, is door de rechter afgewezen.

In haar uitspraak stelt de voorzieningenrechter onder meer het volgende. “De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder heeft kunnen aannemen dat sprake is van een redelijk belang bij het vellen van de bomen en dat hij aan dit belang in redelijkheid een groter gewicht heeft toegekend dan aan het belang van behoud van de bomen. (…) Gelet op de complexiteit en de omvang van de beoogde ontwikkelingen in het stationsgebied en van de daarmee samenhangende besluiten is het niet onbegrijpelijk dat met het vellen van de bomen niet wordt gewacht totdat (…) procedures geheel zijn afgerond.”
 
De gemeente Utrecht herschikt riolering, gas, water, electra en glasvezel zodanig dat het stationsgebied ‘onder de grond’ vast klaar is voor de toekomst. Van mei 2008 tot april 2009 worden kabels en leidingen geleid van Smakkelaarsveld via Knipstraat en Bergstraat naar de Jacobsstraat. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het nodig op het Smakkelaarsveld een zinker aan te brengen. Een zinker is een betonnenplaat circa tien meter onder de grond waarop kabels en leidingen komen te liggen. Ter plaatse van de zinker worden de bomen geveld.
 
Op het Smakkelaarsveld verrijst in de toekomst een nieuwe bibliotheek. Er komt een haventje te liggen en het is straks weer mogelijk per bootje van de Catharijnesingel naar de Munt te varen.