Een nieuw theater voor Utrecht

10 April 2008

Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor realisering van een nieuw amusementstheater en renovatie van de huidige Stadsschouwburg op het Lucasbolwerk.

Deze voorkeur is gebaseerd op de aanbevelingen in het haalbaarheidsonderzoek ‘Een nieuw theater voor Utrecht’.

Om het groeiende publiek te blijven bedienen en de positie als aantrekkelijke stad te versterken, is het wenselijk te investeren in cultuur. De Stadsschouwburg is één van de meest succesvolle culturele pijlers in de stad, maar heeft in toenemende mate moeite plaats te bieden aan voorstellingen en publiek.

Voor het grootschalige nieuwe theater zijn drie mogelijke locaties in beeld: Leidsche Rijn Centrum, Stationsgebied Jaarbeurszijde en Paardenveld. Het college heeft de directeur van de Stadsschouwburg gevraagd om, in overleg met de directeuren van Stadsontwikkeling, Stationsgebied en Leidsche Rijn, voor de zomer de mogelijkheden van vestiging te onderzoeken. Gekeken wordt naar investering, exploitatie, stedenbouw, tijdplanning, bereikbaarheid, parkeren en wisselwerking tussen theater en omgeving