Verleggen kabels en leidingen Smakkelaarsveld â?? Knipstraat â?? Wijk C

7 Mei 2008

Vanaf maandag 26 mei start de gemeente Utrecht met het verleggen van kabels en leidingen onder het Smakkelaarsveld, Knipstraat en Wijk C. Het verleggen is noodzakelijk om het gebied nu en in de toekomst te blijven voorzien van onder meer: gas, water, licht, riolering en internet.

Momenteel loopt er een dik pak kabels en leidingen vanaf het Centraal Station ondergronds via de Catharijnebaan en het Vredenburg naar de Neude. Door het herstellen van de Catharijnesingel, compleet met nieuwe bruggen en ondergrondse parkeergarages, moet het huidige kabeltracé omgelegd worden. Het nieuwe tracé loopt straks van het Centraal Station, via het Smakkelaarsveld, Knipstraat en Wijk C naar de Neude.  

Kaartje: huidig tracé kabels en leidingen

 

Kaartje: nieuw tracé kabels en leidingen

Het aanleggen van het nieuwe tracé betekent dat er op een aantal plekken in de grond moet worden gewerkt. Deze ondergrondse werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd:

• Fase: Boring Bergstraat –Knipstraat mei - juli 2008 • Fase: Werkzaamheden Smakkelaarsveld juni - december 2008 • Fase: Aansluiten en in gebruik name nieuw kabeltracé januari – maart 2009

Voor meer informatie over de werkzaamheden klik hier