Boring Bergstraat - Knipstraat

23 Mei 2008

Op maandag 26 mei 2008 start Eneco een boring in de Bergstraat in Wijk C.

De boring loopt vervolgens onder de Catharijnebaan door naar de Knipstraat. De boring maakt het verleggen van kabels en leidingen mogelijk. Het verleggen is noodzakelijk om het Stationsgebied en het gebied eromheen te kunnen (blijven) voorzien van onder meer gas, water, licht, riolering en internet. De werkzaamheden nemen zes weken in beslag.

De boring is redelijk zeldzaam van aard en omvang. De totale lengte van de boring is ruim 250 meter. Uiteindelijk komen twee buizen, elk met een diameter van ruim een meter, op een diepte van veertien meter onder de grond te liggen. In de buizen wordt vervolgens een groot aantal telecommunicatie– en electrakabels getrokken, die een groot deel van Utrecht en het Stationsgebied voorzien van stroom en communicatieverbindingen.

Nieuw kabeltracé

Momenteel loopt er een pak kabels en leidingen vanaf het Centraal Station ondergronds via de Catharijnebaan en het Vredenburg naar de Neude. Door het herstellen van de Catharijnesingel, compleet met nieuwe bruggen en ondergrondse parkeergarages, moet dit kabeltracé omgelegd worden. Het nieuwe tracé loopt straks van het Centraal Station, via het Smakkelaarsveld, Knipstraat en Wijk C naar de Neude en verder de binnenstad in.

Voor meer informatie over de werkzaamheden klik hier