Uitspraak Raad van State sloop Muziekcentrum Vredenburg

23 Mei 2008

De Raad van State heeft vandaag het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening van de Stichting Behoud Cultureel en Archeologisch Erfgoed voor de sloop van Muziekcentrum Vredenburg afgewezen.

Dat betekent dat de gemeente Utrecht in het gelijk wordt gesteld en terecht een sloopvergunning heeft afgegeven. Verantwoordelijk wethouder Harm Janssen is blij met de uitspraak. "De komende weken zullen wij de definitieve planning voor de sloop vaststellen."

Sloop van het Muziekcentrum is nodig om een winkel/appartementengebouw en een nieuw Muziekpaleis voor jazz, klassiek en pop aan het Vredenburg te kunnen realiseren.

De sloopvergunning was eerder door de rechter geschorst. De rechter oordeelde eind 2007 dat een monumentenvergunning vereist zou zijn. Daarop heeft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders een beslissing op bezwaar genomen waarin gemotiveerd is aangegeven waarom geen monumentenvergunning vereist is. Tegen deze beslissing op bezwaar ging de Stichting Behoud Cultureel en Archeologisch Erfgoed Utrecht in beroep. De Utrechtse rechter heeft de gemeente vervolgens in het gelijk gesteld en de schorsing opgeheven. Utrecht mocht door gaan met de sloop. Naar aanleiding van deze uitspraak is de stichting in hoger beroep gegaan bij de Raad van State en heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.