Herman Hertzberger licht ontwerp toe op infoavond Muziekpaleis

11 Juni 2008

Het Muziekcentrum Vredenburg wordt verbouwd en uitgebreid met poppodium Tivoli en jazzpodium SJU. Deze drie muziekinstellingen gaan straks op in het nieuwe Muziekpaleis. Voordat de bouw kan starten, wordt eerst een zgn. artikel 19-procedure doorlopen.

Over deze procedure, maar ook over het ontwerp van het Muziekpaleis, organiseert gemeente Utrecht een informatieavond op dinsdag 24 juni.

Het ontwerp
Herman Hertzberger, de architect van het huidige Muziekcentrum Vredenburg, tekende ook voor de architectuur van het nieuwe gebouw. Onder zijn supervisie hebben andere bekende architecten deelontwerpen gemaakt voor de verschillende zalen. Jo Coenen ontwierp de popzaal, Thijs Asselbergs de jazz-zaal en NL-architecten tekende de cross-over zaal. De bestaande grote zaal blijft behouden en wordt gerenoveerd, wat een verbeterd zitcomfort oplevert. Het gebouw krijgt een hoogte van 43 meter en er is ruimte is voor vijf muziekzalen met ruim 5.000 stoelen. De opening is naar verwachting in 2012.

Het laden en lossen vindt straks ondergronds plaats, zodat er hier bovengronds geen overlast meer van is. Daardoor komt er ook ruimte vrij voor een ‘muziekplein’ met terras aan de herstelde Catharijnesingel.

 

Zienswijze indienen

Voordat de gemeente vrijstelling verleent, krijgt u gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het plan voor het Muziekpaleis, het onderliggende MER en alle bijbehorende stukken ligt bij de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen ter inzage van 11 juni tot en met 24 juli 2008. U kunt hiervoor elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur terecht bij deze balie op het Rachmaninoffplantsoen 61. Het plan kunt u tevens raadplegen bij het Infocentrum Stationsgebied.

U kunt zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het College van B&W, p/a StadsOntwikkeling, Afdeling Juridische, Administratieve en Secretariële zaken (JAS), Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tot 24 juli 2008 elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bellen met de Zienswijzenlijn, telefoon 030 - 286 47 00. U kunt bij de Zienswijzenlijn alleen uw zienswijze kenbaar maken en geen inhoudelijke inlichtingen inwinnen.

 

Informatieavond
Op dinsdag 24 juni 2008 organiseert de Gemeente Utecht een informatieavond. Herman Hertzberger geeft uitleg over het ontwerp van het nieuwe Muziekpaleis. Diverse experts van de gemeente zijn aanwezig waar u uw vragen aan kunt stellen. Onder andere over de procedure, de bouw en het ontwerp van het Muziekpaleis. De informatieavond vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied, Gildenkwartier 193 in Hoog Catharijne. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom!