Verplaatsen fietsklemmen Smakkelaarsveld

25 Juni 2008

Vanaf woensdag 2 juli 2008 worden er op het Smakkelaarsveld fietsklemmen verplaatst. Het gaat hierbij om alle klemmen die evenwijdig aan de busbaan staan.

De fietsklemmen worden naar twee nieuwe alternatieve locaties op het Smakkelaarsveld verplaatst. Het verplaatsen is nodig om in het kader van de verbouwing van het Stationsgebied kabels en leidingen te kunnen verleggen.

Verplaatsen fietsklemmen
Vanaf woensdag 2 juli wordt er op het Smakkelaarsveld gestart met het verplaatsen van 460 fietsklemmen. Het gaat hierbij om alle klemmen die evenwijdig de busbaan staan; langs de plint van Hoog Catharijne, langs de busbaan en langs het fietspad. Voorafgaand hier aan worden twee alternatieve locaties ingericht, langs het spoor en langs de Catharijnebaan. Het totale aantal fietsklemmen op het Smakkelaarsveld blijft hierdoor minimaal gelijk.

Er zijn inmiddels al hekken en informatieborden geplaatst om fietsers op het verplaatsen van de klemmen te attenderen. Fietsers hebben anderhalve week de tijd om hun fiets uit de klemmen te halen. Fietsen die dan nog in de klemmen staan worden naar de nieuwe locaties verplaatst. Om het verplaatsen zo goed mogelijk te laten verlopen worden de eerste dagen toezichthouders ingezet.

Verleggen kabels en leidingen
Om de verbouwing van het Stationsgebied mogelijk te maken en het gebied nu en in de toekomst te blijven voorzien van de onder meer: gas, water, licht, riolering en internet, wordt er een nieuw kabeltracé aangelegd. De eerste werkzaamheden aan dit ondergrondse tracé, een gestuurde boring onder de Catharijnebaan door, zijn inmiddels in volle gang en worden binnenkort afgerond.

De volgende werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een dik pak kabels op tien meter diepte onder het water van de Leidsche Rijn. Op deze locatie is een boring niet mogelijk en wordt een bouwkuip ingericht. De kabels worden vervolgens aangesloten op de kabels die bij de boring al zijn gelegd. Het verplaatsen van de fietsklemmen is een van de maatregelen die nodig is om de kabels en leidingen op het Smakkelaarsveld te kunnen verleggen.

Download pb313kaartfietsparkeerlocaties.pdf een kaart met fietsparkeerplaatsen in het stationsgebied