Tijdelijke afsluiting fietspad Hoog Catharijnezijde - Smakkelaarsveld

2 Juli 2008

Van maandag 7 juli tot zaterdag 19 juli is het fietspad aan de Hoog Catharijnezijde van het Smakkelaarsveld afgesloten voor fietsers.

Het fietspad aan de Leidsche Rijnzijde is in deze periode wel bruikbaar. Na de zomer volgt een complete afsluiting van de beide fietspaden parallel aan de busbaan van het Smakkelaarsveld.

In deze twee weken wordt gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van de busbaan. In principe wordt alleen op werkdagen gewerkt van 07.00 - 19.00 uur.  In de nacht van 17 - 18 juli wordt er doorgewerkt om te asfalteren. De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

De busbaan verschuift na de bouwvak (21 juli t/m 8 aug.) een aantal maanden naar de huidige ventweg. Vanaf die periode gaat de officiële omfietsroute in. Fietsers moeten dan langs de Leidseveerzijde van het Smakkelaarsveld of via de Stationsstraat richting het centrum fietsen. 

Het verleggen van het kabel tracé maakt onderdeel uit van de verbouwing van het Stationsgebied de komende jaren en is noodzakelijk om het gebied nu en in de toekomst te blijven voorzien van onder meer gas, water, licht, riolering en internet. Op de huidige locatie van het tracé komen in de toekomst naast nieuwe bruggen over de Catharijnesingel ook een ondergrondse parkeergarage. Het pakket kabels moet in de toekomst ook onder de Leidsche Rijn door lopen op 10 meter diepte. Met de aanleg van dit stuk tracé wordt na de bouwvak gestart.