Werkzaamheden Smakkelaarsveld

22 Juli 2008

De kabels en leidingen onder het Smakkelaarsveld krijgen een nieuwe plek. Op die manier blijft het stationsgebied ook in de toekomst voorzien van onder meer gas, water, licht, riolering en internet.

Wat is er al gebeurd?

Met behulp van boringen werd in juni een nieuw tracé voor kabels en leidingen aangelegd tussen Knipstraat en Bergstraat. De fietsparkeerplekken aan de zijde van het Gildenkwartier zijn inmiddels verplaatst naar alternatieve locaties op het Smakkelaarsveld. Op de vrijgekomen plek wordt een bouwplaats ingericht. Ook hier komt een nieuw kabeltracé te liggen, op 10 meter diepte onder de Leidsche Rijn door.

Planning komende werkzaamheden

In de week van 11 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden om in de week van 18 augustus de busbaan voor een aantal maanden naar de ventweg langs de MediaMarkt te kunnen verschuiven. Dat is nodig om op de plek van de huidige busbaan het bouwterrein uit te breiden. Vanaf dat moment verandert de route voor fietsers tussen de Seijpestein- en Leidseveertunnel aan de westkant en het Vredenburg aan de oostkant. De fietsroute loopt tijdelijk in twee richtingen langs de Leidseveerzijde van het Smakkelaarsveld of via de Stationsstraat. Eind 2008 zijn de oude fietsroutes naar verwachting weer hersteld. De werkzaamheden aan het Smakkelaarsveld vinden in de regel plaats tussen 07:00 uur ’s ochtends en 19:00 uur ’s avonds. Het kan noodzakelijk zijn een keer ’s nachts door te werken, bijvoorbeeld als de nieuwe busroute wordt geasfalteerd. In dat geval worden de omwonenden vooraf ingelicht.

Voor een beeldoverzicht van de uitgevoerde werkzaamheden klik hier.

Download nieuwe_fietsroutes_smakkelaarsveld_vanaf_18_aug..pdf een kaartje met de nieuwe fietsroutes rond het Smakkelaarsveld vanaf 18 augustus