Gewijzigde fietsroute Smakkelaarsveld

13 Augustus 2008

De fietspaden aan beide zijden van de busbaan op het Smakkelaarsveld zijn vanaf 19 augustus afgesloten.

Fietsers die vanaf de Leidseveer- of de Van Sijpesteijntunnel richting centrum gaan, rijden vanaf dat moment niet meer parallel aan de busbaan langs het Smakkelaarsveld. De nieuwe route gaat over het Leidseveer. Ook in tegengestelde richting geldt deze nieuwe route. Fietsers uit de richting van het Moreelsepark die parallel aan de trambaan richting centrum rijden, kunnen niet meer rechtsaf slaan bij de Media Markt. Zij slaan eerder rechtsaf, namelijk door de Stationsstraat. Ook deze route is in twee richtingen begaanbaar. Gele borden geven de omleidingsroute aan. Daarnaast zet de gemeente verkeersregelaars in om fietsers te begeleiden.

omfietsroute.pdf de nieuwe fietsroute

Het omleiden van fietsers is noodzakelijk vanwege het aanleggen van een dik pak kabels en leidingen op tien meter diepte onder het water van de Leidsche Rijn. Dit heeft gevolgen voor de verkeerssituatie. De fietsers worden omgeleid, maar ook zijn er inmiddels een flink aantal fietsklemmen verplaatst en wordt de busbaan een aantal meters verlegd. De werkzaamheden vinden in de regel plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Deze en volgende week wordt er een aantal nachten doorgewerkt in verband met werkzaamheden aan de busbaan en de tramhalte. Omwonenden zijn hierover apart geïnformeerd.

Nieuw kabeltracé
De kabels en leidingen onder de Leidsche Rijn maken deel uit van een nieuw kabeltracé. Dit tracé zorgt ervoor dat het Stationsgebied voorzien blijft van onder meer gas, water, licht, riolering en internet. Zowel tijdens als na de grootschalige herontwikkeling van het Stationsgebied. Het eerste gedeelte is inmiddels al gelegd door middel van een gestuurde boring onder de Catharijnebaan. Zodra de werkzaamheden op het Smakkelaarsveld zijn afgerond, wordt het nieuwe tracé van kabels en leidingen op de rest van de stad aangesloten. Op een aantal locaties wordt de grond opengemaakt om daar ter plekke de kabels aan elkaar te lassen. Het nieuwe tracé wordt naar verwachting begin 2009 in gebruik genomen. Dan is inmiddels ook de verkeerssituatie op het Smakkelaarsveld weer hersteld.