Andere architect nieuwe Centrale Bibliotheek Utrecht

19 Augustus 2008

Recent is gebleken dat bij de verwerking  van de scores op de wegingsfactoren voor de architectenselectie voor de nieuwe 'Bibliotheek ++' een fout is gemaakt.

Het gevolg is dat de nummers 1 en 2 in verkeerde volgorde zijn gepresenteerd. In plaats van het eerder gepresenteerde bureau Rapp en Rapp had het bureau VMX de betere score.

Dit brengt met zich mee dat het gunningsbesluit herzien moet worden. Het kan immers niet zo zijn dat de gemeente Utrecht zich niet aan eerder vastgestelde kaders en wegingsfactoren houdt. Binnen de geldende aanbestedingsregels kan dit herstel van het gunningsbesluit zonder verdere gevolgen plaatsvinden. 

De betrokken bureaus zijn inmiddels geïnformeerd.