Aansluiten kabels en leidingen in Wijk C

10 September 2008

Door middel van een boring werden er in juni kabels en leidingen gelegd vanaf de Knipstraat onder de Catharijnebaan door naar de Bergstraat. Om het pak kabels op het kabeltracé in de rest van de stad aan te kunnen sluiten, moeten enkele straten in wijk C nog een keer open gelegd worden.

Knipstraat en Bergstraat
Sinds begin deze week ligt de Knipstraat gedurende 15 weken open. De straat blijft bereikbaar voor auto's, fietsers en voetgangers. Vanaf woensdag 24 september komt de Bergstraat gedurende 13 weken open te liggen. Dit betekent dat de straat tijdelijk niet bereikbaar is voor autoverkeer. Woningen blijven wel bereikbaar voor voetgangers. Bewoners met een parkeervergunning in Wijk C (rayoncode 1.101) krijgen gedurende de werkzaamheden een uitwijkmogelijkheid aangeboden.

Werkzaamheden Willemstraat – Lange Koestraat – Waterpoort
Zodra de werkzaamheden in de Bergstraat zijn afgerond en de straat weer hersteld is, worden de Willemstraat, Lange Koestraat en Waterpoort opengelegd. Een deel van het nieuwe tracé loopt immers via deze straten naar het Vredenburg en verder de binnenstad in. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt zodra er een gedetailleerde planning bekend is.