Bestuursrapportage Stationsgebied 2008

22 September 2008

Vandaag verscheen de bestuursrapportage Stationsgebied 2008. Een beleidsmatige toelichting op het onderdeel Stationsgebied in de programmabegroting van 2009. Nu de uitvoering is gestart geeft de rapportage ook een terugblik op het afgelopen jaar en een kijkje in de toekomst van het Stationsgebied.
 

Daarnaast komen een aantal vaste onderdelen aan de orde, waaronder raadsbesluiten, schriftelijke vragen, vastgoedprojecten, OV-terminal, ontwikkelingen in de openbare ruimte & infrastructuur, planning, financiën en communicatie.

Wilt u de hele rapportage lezen?

bestuursrapportage_2008_def.pdf.