Catharijnesingel; van rijbaan, via zandbak, naar water

1 Oktober 2008

Het water komt terug in de singel. Voor veel Utrechters is dit het meest aansprekende deel van het nieuwe stationsgebied. Voor er weer water kan stromen moet er een hoop gebeuren. Om te beginnen wordt de ‘bak’ volgestort met zand.

Het water komt terug in de singel, maar het verkeer moet ook goed en overzichtelijk de nieuwe singel over kunnen steken. Dit is een ingewikkelde operatie. Bij de aanpak van het stationsgebied proberen we zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor omwonenden, ondernemers, reizigers en gebruikers van het gebied. Tijdens de werkzaamheden moeten de 10.000 dagelijkse fietsers en 2.500 bussen het knooppunt gewoon kunnen blijven gebruiken.

Om dat vele verkeer, en dan met name fietsers en openbaar vervoer, zo veel mogelijk te kunnen laten doorrijden tijdens de werkzaamheden hebben we meer ruimte nodig. Die ruimte gaan we maken door de tunnelbak waar nu auto’s rijden tijdelijk vol te storten met zand. Hiermee maken we ruimte om bijvoorbeeld een damwand in het gebied aan te leggen en kunnen we de kabels en leidingen onder de grond beter verplaatsen. Verder heeft een zandbak het voordeel dat we makkelijker, sneller en goedkoper kunnen werken in het gebied. De extra ruimte gaan we flexibel benutten, voor de opslag van bouwmateriaal, tijdelijke rijbanen en eventueel misschien plek voor een stadsstrand.

Om de zandbak aan te kunnen leggen moeten de komende maanden verschillende procedures doorlopen worden en vergunningen worden verleend. We hopen dan halverwege 2009 te kunnen beginnen met het slopen van de tunnelbak.

Eind 2007 is het voorlopig ontwerp van de Catharijnesingel vastgesteld. Met de opmerkingen die gemaakt zijn bij het voorlopig ontwerp zijn ontwerpers aan de slag gegaan. Dit najaar zijn de eerste aangepaste ontwerpen klaar. U kunt hier ook op reageren tijdens bijeenkomsten die we hier speciaal voor gaan organiseren. Het definitieve ontwerp moet rond de zomer van 2009 klaar zijn. Wat al wel definitief zeker is dat rondom de singel, op de kades, een levendig gebied ontstaat met horeca en terrassen!