Mensen voelen zich steeds veiliger in HC en Stationsgebied

23 Oktober 2008

Het veiligheidsgevoel in het Stationsgebied en Hoog Catharijne is het afgelopen jaar weer verbeterd. Tweederde van de mensen voelt zich veilig in het gebied.

Burgemeester Aleid Wolfsen is blij met de vooruitgang: “We doen er samen alles aan om het Stationsgebied veilig te maken voor iedereen. En we gaan daar mee door, want die inzet blijft nodig. Ook tijdens alle verbouwingen moet het Stationsgebied veilig zijn.”

Dit resultaat komt uit het jaarlijkse onderzoek van Intomart naar het ervaren veiligheidsgevoel van bewoners, werknemers, reizigers en winkelend publiek. Politie, Corio, NS, Jaarbeurs, Cumulus, Centrum Maliebaan, GVU en gemeente zetten zich al jaren gezamenlijk in om het gebied aantrekkelijk, veilig en leefbaar te maken. Sinds 2001 heeft dit geleid tot een sterke verbetering van de veiligheid. Deze aanpak wordt voortgezet.
 
Tweederde voelt zich veilig
- Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de bewoners en 71% van de werknemers en passanten zich veilig voelt in het gebied. Sinds de start van de metingen in 2001 is dit cijfer nog niet zo hoog geweest. In 2001 voelde 50% zich nog onveilig in het gebied.

- Mensen gaven de veiligheid in het gebied rapportcijfer 6,2. Vorig jaar was dat nog 5,8.

- De overlast door jongeren nam iets af. Wel ervaart nog steeds tweevijfde van de ondervraagden overlast van jongeren. Ook de drugsoverlast nam af, vooral rond de Van Sijpesteijnkade (sluiting zorgcentrum verslaafden De Stek). De overlast rond zorgcentrum de Singel nam wel toe, dit leidde eerder al tot extra maatregelen.

- De bereikbaarheid van het gebied blijft even goed gewaardeerd (rapportcijfer 7,4) als vorig jaar. Wel worden de drukte en de bouwwerkzaamheden hierbij als knelpunten ervaren.

Verbeteringen
De aanpak van enkele deelgebieden in het afgelopen jaar heeft effect gehad. Deze deelgebieden worden als veiliger ervaren dan voorheen: de Leidseveertunnel (minder zwervers), de strook langs de sneltram (aanpak fietsenrekken en extra fietsenstalling) en het stadsbusstation (minder overlast en beschadigingen). Ook het Godebaldkwartier en de Radboudtraverse scoren beter dan vorig jaar.

Extra aandacht voor knelpunten

Het Smakkelaarsveld en de omgeving van zorgcentrum de Singel worden als minst veilig ervaren. Rondhangen van verslaafden en zichtbaar drugsgebruik worden genoemd als oorzaak. De afspraken over omgevingsbeheer rond de Singel zijn inmiddels aangescherpt; door adequaat optreden van de politie is de situatie hier beheersbaar gemaakt. Ook de inrichting van de Noordertunnel wordt als minder veilig ervaren. Deze tunnel wordt volgend jaar gerenoveerd en krijgt daarmee een betere uitstraling. Daarnaast krijgt de bereikbaarheid van het gebied tijdens de bouwwerkzaamheden de komende tijd nog meer aandacht.

pb480onderzoeksrapport.pdf