Altijd een verrassing onder de grond

29 Oktober 2008

Je kunt besluiten dat je water terugkrijgt in de Catharijnesingel en dat het nieuwe Muziekpaleis een ondergrondse laad- en losplek krijgt; maar voor het zover is moet er heel wat werk verzet worden.

Het Smakkelaarsveld ligt op dit moment open voor het omleggen van kabels en leidingen. Zodra het einde van het werk onder de grond in zicht is, begint de gemeente op het Smakkelaarsveld met de aanleg van een grote fietsenstalling voor zo’n 2.500 fietsen. 

Het is druk onder de grond. Kabels voor internet en telefoon. Gasleidingen. Waterleidingen. Rioolbuizen. Energiemaatschappij Eneco zorgt dat we ook in de toekomst kunnen blijven internetten, naar het toilet kunnen gaan en onze gebouwen kunnen verwarmen. Eneco leidt dit ingewikkelde project, ook namens bedrijven als KPN, Vitens en netbeheerder Stedin. Veel dingen onder de grond zijn in kaart gebracht. Veel ook niet. Vroeger werd er wat minder zorgvuldig met de ondergrond omgegaan dan tegenwoordig en niet alles werd in kaart gebracht. Daar kom je pas achter als je gaat graven. Zo kan het gebeuren dat je verrassende dingen aantreft als je in de ondergrond aan het werk bent. Op het Smakkelaarsveld zijn er bijvoorbeeld onverwacht zo’n honderd oude palen tevoorschijn gekomen die vroeger onderdeel uitmaakten van de kademuur van de Leidsche Rijn.

Onverwachte palen en vervuild slib
Teus Langerak, bij Eneco verantwoordelijk voor het verleggen van de kabels en leidingen op het Smakkelaarsveld: “Het is echt een hele ingewikkelde klus, maar wel een hele leuke. We werken samen met allerlei partijen, want we halen nogal wat overhoop. Je werkt zowat op de drukste plek in de stad en alles verdwijnt uiteindelijk weer onder de grond, heel veel eer heb je er dus niet van. Maar die buizen zijn wel belangrijk voor het functioneren van de stad.

De voorbereiding kostte dik een jaar. En dan nóg kom je onverwachte dingen tegen, zoals die palen van de oude kademuur. Die moeten er eerst uit, anders kunnen we niet verder. We gaan ze eruit trillen en trekken, stuk voor stuk. Om de palen van de kademuur uit de grond te kunnen trekken moeten ze eerst droog liggen, op dit moment liggen ze onder water. Het water kan niet zo maar worden weggepompt. Als je dat doet kan het grondwater te veel in beweging komen en verplaatst de bodemverontreiniging in het gebied zich. Op dit moment zoekt Eneco samen met gemeente, provincie en het waterschap naar een oplossing om het water weg te krijgen en tegelijk de bestaande vervuiling niet te verplaatsen. Als dat allemaal gelukt is maken we een grote ondergrondse betonnen bak waar een soort van kruispunt van kabels en leidingen in komt te liggen. Daarna gaat er zand overheen en is het Smakkelaarsveld, onder de grond, klaar voor de komende 50 jaar.”