Kabels en leidingen Waterpoort en Lange Koestraat

29 Oktober 2008

De werkzaamheden in de Bergstraat verlopen voorspoedig en worden naar verwachting binnen enkele weken afgerond, zodat dan ook de straat weer hersteld kan worden. In de Waterpoort, Lange Koestraat en Willemstraat wordt de komende periode gewerkt

Waterpoort en Lange Koestraat

Vanaf maandag 17 november 2008 werkt Eneco gedurende twee weken aan het verleggen van kabels en leidingen in de Waterpoort en de Lange Koestraat. Dit is nodig voor de herontwikkeling van het Stationsgebied.

De werkzaamheden vinden in de regel plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Woningen en bedrijven blijven voor al het verkeer bereikbaar. Parkeervakken en delen van het trottoir zijn tijdelijk niet toegankelijk. Bewoners en bedrijven met een parkeervergunning kunnen gebruik maken van de bestaande uitwijkmogelijkheid in rayon 8.300 Pijlsweerd.

Willemstraat

Het laatste gedeelte van het nieuwe kabeltracé dat gelegd moet worden loopt via de Willemstraat. Naar verwachting starten deze werkzaamheden begin 2009.

Meer informatie hierover volgt zodra er een gedetailleerde planning bekend is.