Bomenvisie Stationsgebied vastgesteld

18 November 2008

Het college heeft de bomenvisie Stationsgebied vastgesteld. In de bomenvisie Stationsgebied staat hoe het college wil omgaan met de circa 1.000 bomen in dit deel van het Utrechtse centrum.

Behalve aan de leefkwaliteit in de stad, leveren bomen een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke structuur in een stad. Bomen zijn belangrijk voor de stad en dus ook voor het Stationsgebied van Utrecht, waar bomen de plaats krijgen die ze verdienen.

Als gevolg van de planontwikkeling in het Stationsgebied moet een flink aantal bomen verdwijnen. Deze worden echter gecompenseerd door nieuwe bomen zodat het aantal bomen minimaal hetzelfde blijft als bij de aanvang van de werkzaamheden. Op dit moment staan er zo’n 1.000 bomen in het Stationsgebied. Daarvan moet ongeveer de helft van dit aantal, 564 stuks, verdwijnen. Dit om plaats te maken voor nieuwbouw, verbouw en de aanleg van de singel. Van dit aantal kunnen er zo’n 120 bomen verplant worden. Voor het aantal bomen dat wordt gekapt, komen nieuwe bomen. De gemeente gaat daarvoor zo groot mogelijke bomen kopen. Bovenstaande zaken staan in de bomenvisie.

De bomenvisie is een werkdocument. Dit houdt onder andere in dat bij toekomstige afzonderlijke (bouw)projecten ook nog bomenparagrafen komen waarin afwegingen voor rooien, handhaven of verplaatsen worden gemaakt. De bomenvisie Stationsgebied is een eerste uitvloeisel van de stadsbrede nota Bomenbeleid, die moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Over een paar maanden volgt nog een notitie over groene daken en gevels om het beeld van een groen en duurzaam Stationsgebied verder vorm te geven.