26 skeletten gevonden op het Vredenburg

28 November 2008

Bij archeologische opgravingen in de oude slotgracht van kasteel Vredenburg zijn deze week de skeletten van 26 mensen gevonden. Deze overblijfselen zijn ouder dan het kasteel Vredenburg en komen uit de middeleeuwen.

Het lijkt erop dat het resten zijn van monniken. Het gaat om mannen die ouder dan 50 jaar zijn geworden. Monniken werden in die tijd ouder dan de meeste mensen door hun rijkdom en gezonde leefstijl.

Voor kasteel Vredenburg werd gebouwd stond op deze plek een klooster. Bij dat klooster was ook een grafveld. Op deze plek verrees later kasteel Vredenburg. Bij de sloop van kasteel Vredenburg werd de slotgracht volgestort met puin van het kasteel en delen van het kasteel werden ontgraven. Het lijkt erop dat de Utrechters die kasteel Vredenburg sloopten toen de aangetroffen resten gebundeld in een knekelkuil in de slotgracht hebben gelegd. Het deel van de slotgracht dat de archeologen hebben opengegraven is sinds 1580 niet meer opengelegd. De vondsten worden opgeslagen in een depot, verder onderzocht en op een later moment tentoongesteld.

Bij de opgravingen op de bouwplaats zijn niet alleen de skeletten aangetroffen, ook aardewerk, dierlijke botten, kanonskogels en een koperen muntje. De opgravingen op het Vredenburg zijn zaterdag 29 november tussen 10 en 16 uur en zondag 30 november tussen 12 en 16 uur te bekijken. Archeologen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toe te lichten wat u ziet. De ingang van het bouwterrein is tegenover de WE winkel, op de hoek van het Vredenburg, bij de tijdelijke fietsenstalling.