Tijdelijke halte internationale lijndiensten op Jaarbeursplein

17 December 2008

internationale lijndiensten kunnen komend jaar nog gebruik maken van de daarvoor aangewezen halteplaats op het Jaarbeursplein. Het gaat om een tijdelijke situatie.

Vanaf 2010 wordt het Jaarbeursplein afgesloten in verband met geplande bouwactiviteiten voor het Stationsgebied. Er vindt nog onderzoek plaats naar de definitieve halteplaatsen voor internationale lijndiensten in het (vernieuwde) Stationsgebied.

Op het Jaarbeursplein kunnen alleen internationale lijndiensten terecht. Dit betekent dat de busmaatschappij in bezit moet zijn van alle daarvoor geldende vergunningen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en rijdt volgens een vooraf vastgestelde dienstregeling. Van de internationale lijndiensten – zoals Eurolines en Sinbad- wordt gevraagd dat zij het gebruik van de beschikbare halteplaats op het Jaarbeursplein in onderling overleg afstemmen.

Aan het tijdelijke gebruik van de halteplaats op het Jaarbeursplein zijn voorwaarden verbonden. Zo mogen de internationale lijndiensten geen hinder opleveren voor het functioneren van het streekbusstation. Dit geldt evenzeer voor het invalide parkeren, de taxistandplaats en de aanwezige autodate. Wanneer er toch hinder ontstaat trekt de gemeente het besluit in om lijndiensten ook nog in 2009 op het Jaarbeursplein te laten halteren.

Voor de uitvoering van dit collegebesluit zijn zeer beperkte aanpassingen op het Jaarbeursplein noodzakelijk in de vorm van het plaatsen van haltepalen en een vitrine voor de dienstregelingen.