Bezwaren bouwvergunning De Vredenburg ongegrond verklaard

15 Januari 2009

Het college van b en w heeft de bezwaren die zijn ingediend tegen de vergunning voor de bouw van een winkel/appartementengebouw op het Vredenburg, op 13 januari 2009, ongegrond verklaard. Met dit besluit kan ontwikkelaar Corio beginnen met de bouwwerkzaamheden.

Volgens bezwaarmakers zou de bouw van het winkel/appartementengebouw leiden tot een onaanvaardbare toename van de luchtverontreiniging in de stad. In een luchtkwaliteitsrapport dat bij het besluit hoort, is aangetoond dat realisatie van het winkel/appartementengebouw geen substantiële gevolgen heeft voor de luchtverontreiniging en dat kan worden voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Tegen het besluit kan gedurende een periode van zes weken nog beroep worden ingesteld bij de rechtbank.