Visie Jaarbeurskwartier dingt mee als Nieuw Sleutel Project

28 Mei 2009

Met uitzondering van de kop van het Jaarbeursterrein waar plannen in ontwikkeling zijn voor de megabioscoop, hotel met woningen en een casino, zijn voor de rest van het Jaarbeursterrein nog geen plannen ontwikkeld. Projectorganisatie Stationsgebied heeft een visie opgesteld voor de herontwikkeling van dit gebied, inclusief de overzijde van het Merwedekanaal.

Deze visie bevat onder andere de volgende ambities:
- een fors woningbouwprogramma (1200 woningen),
- een aanzienlijk stadspark bovenop parkeergarages,
- verantwoorde verdichting (dubbel grondgebruik).

Het gebied is kansrijk om mee te dingen als toekomstig Nieuw Sleutel Project in het kader van Randstad 2040/Randstad Urgent. Daarom heeft de gemeente dit project bij de minister aangemeld om mee te dingen. Een pré daarbij is dat het Stationsgebied behoort tot de onderzoeksgebieden voor regelarme zones. De verwachting is dat het Kabinet in september een besluit neemt over de zogenaamde shortlist.

Download hier de visie voor het Jaarbeurskwartier. Het is een visie, en dus nadrukkelijk geen plan. Het is een aanzet voor discussie en toekomstige planvorming.