Extra krediet nodig voor bouw Muziekpaleis

8 Juni 2009

Het college vraagt de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 33,9 miljoen beschikbaar te stellen om het nieuwe Muziekpaleis te kunnen realiseren. Door een aantal ontwikkelingen is een groter budget nodig dan het bedrag dat in 2006 door de raad is verstrekt. Het college geeft de mogelijkheden aan die er zijn om het aanvullende krediet te dekken.

De afgelopen jaren hebben de partners in het Muziekpaleis, architecten- en adviesbureaus, de gemeente, en vanaf juni 2008 de bouwteamaannemer Heijmans, samengewerkt aan de totstandkoming van het definitief ontwerp van het Muziekpaleis en de daarbij behorende prijsvorming.
Inmiddels is het proces zo goed als afgerond en komt een einde aan een lange voorbereidingsperiode. Deze begon met een haalbaarheidsstudie in 2003 en kan binnenkort worden afgesloten met de gunning van de bouw van het Muziekpaleis aan de aannemer.

Oorzaken
De oorzaken waardoor een hoger budget nodig is, liggen onder andere in prijsstijgingen (circa € 17,5 miljoen), aanvullende veiligheidseisen (€ 2 miljoen), de per 1 januari 2009 ingevoerde wettelijke EnergiePrestatieNorm (extra investering van € 4 miljoen), hogere kosten voor de renovatie van de grote zaal (circa 9,5 miljoen euro) en vertragingskosten. Hierdoor bedraagt het totale budget dat nodig is voor realisatie van het Muziekpaleis nu €132,5 miljoen. Dit is € 33,9 miljoen meer dan het eerder door de raad vrijgegeven krediet van € 98,6 miljoen.

Dekking
Tegenover de genoemde kostenstijgingen staat een aantal dekkingsmogelijkheden om het aanvullend krediet te financieren. Ten eerste kan gebruik gemaakt worden van een speciale financieringsregeling via het Cultuurfonds. Dit fonds maakt het mogelijk om bij de bank een renteverlaging van 1% te krijgen. Daarnaast kan een bijdrage vrij vallen uit de reserve BV Muziekcentrum Vredenburg. Hierin waren middelen gereserveerd voor groot onderhoud aan het Muziekcentrum. Ook kan de post onvoorzien naar beneden worden bijgesteld nu de onderhandelingen met de aannemer zijn afgerond, waardoor onzekerheden in de kostenopstelling zijn verminderd. Tot slot wordt het Muziekpaleis als het is gerealiseerd ondergebracht in de gemeentelijke vastgoedportefeuille (Meerjarenperspectief Vastgoed ofwel MPV). Hiermee wordt het Muziekpaleis over een afschrijvingsperiode van 40 jaar onderdeel van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille, waarin opbrengsten en kosten van vastgoedexploitatie elkaar in evenwicht houden.
Hiermee is het mogelijk de gemeenteraad te vragen een aanvullend krediet van € 33,9 miljoen euro vrij te geven om het Muziekpaleis te realiseren, waarbij eerder vastgestelde randvoorwaarden in stand kunnen blijven. Het gaat daarbij om een maximale onrendabele bijdrage uit de grondexploitatie Stationsgebied van € 30 miljoen euro en een maximale huur van € 3,4 miljoen euro per jaar (prijspeil 2013).

Start bouw Muziekpaleis
Als het aanvullend krediet door de gemeenteraad begin juli wordt vrijgegeven, is de financiering van de bouw van het Muziekpaleis zeker gesteld. Daarna kunnen de contracten met de aannemer afgesloten worden en start de bouw (onder voorbehoud van rechtelijke uitspraken) nog dit jaar. Oplevering van het Muziekpaleis is eind 2012 voorzien, zodat het openingsconcert van de Vrede van Utrecht begin januari 2013 in de vernieuwde grote zaal van het Muziekpaleis plaats kan vinden.

Commissiebrief pb307ciebriefmuziekpaleis.pdf