Bestuursrapportage Stationsgebied online

9 Juni 2009

De vijfde bestuursrapportage Stationsgebied belicht onder andere de economische crisis en het Stationsgebied, een vertraging in de uitvoeringsplannen, een verschuiving in de opgaven van de Projectorganisatie, de bouwactiviteiten en lopende projecten van 2009 en een doorkijkje naar de bouwactiviteiten in 2010.

De bestuursrapportage van het Stationsgebied is vanaf dit jaar gekoppeld aan de voorjaarsnota in plaats van de programmabegroting. In september 2009 volgt de programmabegroting voor 2010.

Wilt u de hele bestuursrapportage lezen? 

bestuursrapportage_stationsgebied_juni_09.pdf

ontwerpraadsvoorstel_bestuursrapportage_stationsgebied_2009.pdf