Speuren naar sporen Buiten Catharijne en Rijnbedding

11 Juni 2009

Vanaf vandaag gaan archeologen op het Smakkelaarsveld (nabij Leidseveer) op zoek naar resten van de middeleeuwse voorstad Buiten Catharijne. Deze lag vanaf de 13e/14e eeuw vóór de Catharijnepoort, net buiten de stad. In 1674 is deze voorstad platgebrand door de Fransen. Het onderzoek duurt ongeveer 10 dagen.

Vanaf woensdag 17 juni, voorafgaand aan het leggen van het riool onder de Catharijnesingel, krijgen archeologen nog de kans om in de ondergrond te speuren naar sporen van de oude Rijnbedding. De Rijn vormde in de Romeinse tijd de noordgrens van het Romeinse Rijk en was tevens een belangrijke transportroute voor personen (militairen) en goederen. Door de tijd heen heeft de Rijn een cruciale rol gespeeld in het ontstaan van de stad Utrecht. In de rioolsleuf kunnen in en langs de oude Rijn restanten gevonden worden van beschoeiingen, kades, aanlegplaatsen, oversteekplaatsen en eventueel zelfs scheepswrakken.

Wilt u meer lezen over de historie en de archeologische waarden van de Catharijnesingel? inventarisatie_archeologie_stationsgebied_utrecht.pdf de inventarisatie Archeologische Waarden, hoofdstuk 5.2.