Verschuiving werkzaamheden naar Leidseveer, ventweg Media Markt en Catharijnesingel

11 Juni 2009

De bouwput midden op het Smakkelaarsveld is inmiddels dicht. Het werk verschuift richting Leidseveer, de ventweg voor de Media Markt en de Catharijnesingel.

De werkzaamheden bestaan deels uit het leggen van het laatste gedeelte van het nieuwe kabeltracé en de aanleg van een nieuw riool voor de te herstellen Catharijnesingel. Naar verwachting zijn zowel de werkzaamheden aan het riool als het kabeltracé voor het eind van het jaar gereed. Dan kan gestart kan worden met de sloop van de Catharijnebak.

Verkeer

De busbaan ligt sinds woensdag 27 mei weer grotendeels op zijn oorspronkelijke locatie en het voet- en fietspad aan de noordkant zijn weer in gebruik, zodat de hoofdroute voor fietsers tussen de oost en westkant van de stad weer hersteld is. Bovendien ligt er een extra voet- en fietspad dwars over het Smakkelaarsveld, waar straks ook een van de in- en uitgangen van de tijdelijke fietsenstalling aan komt te liggen. In juli moet het tweede deel van de stalling, nog eens 1.250 klemmen, opgeleverd worden. Het fietspad aan het Leidseveer is vanwege de werkzaamheden tijdelijk afgesloten.

Autoverkeer op de Catharijnesingel is vanwege de werkzaamheden tijdelijk niet mogelijk. Met bebording wordt het verkeer bij de Daalsesingel hierop attent gemaakt. Voorlopig staan er bij de afsluiting nog verkeersregelaars om de gewijzigde verkeerssituatie te begeleiden. Verkeer wordt via de Catharijnebaan richting Moreelsepark geleid om zo via het Stationsplein de expeditiestraat en/of parkeergarages te bereiken. Naar verwachting kan het autoverkeer, zodra het nieuwe riool gelegd is, direct na de zomer weer gebruik maken van de Catharijnesingel.

In de CU Update van 29 april 2009  ziet u op een kaartje waar er tot de zomer gewerkt wordt en wat dit voor gevolgen heeft voor de routes die u loopt, fietst of rijdt.