Gemeente accepteert vertrek Tivoli

12 Juni 2009

Afgelopen dinsdag hebben de partners in het Muziekpaleis overleg met elkaar gevoerd over de stand van zaken met betrekking tot het Muziekpaleis. Tivoli heeft in dat overleg expliciet aangegeven niet bereid te zijn om op 1 januari 2013 in de nieuwe organisatie van het Muziekpaleis op te gaan.

Dit standpunt van Tivoli betekent in feite beëindiging van de overeenkomst. De gemeente wil Tivoli daarom toestaan om de samenwerking te verlaten. De formaliteiten worden door de advocaten verder afgerond.

Bij het overleg is nog eens vastgesteld dat de kern van de samenwerking tussen alle betrokken partijen vanaf het begin is gericht op gezamenlijke exploitatie van het Muziekpaleis en het volledig opgaan van de betrokken partijen in één organisatie. De gemeente Utrecht ziet geen mogelijkheid om de volkomen tegenstrijdige standpunten te verenigen en tot een succesvolle exploitatie van het Muziekpaleis te komen.

In de visie van de gemeente is er geen andere mogelijkheid dan vast te houden aan de exploitatie door één organisatie met integraal cultureel en commercieel concept in termen van faciliteiten, organisatie, programmering en strategisch beleid. De gemeente is van mening dat dit de enige manier is om de exploitatie van het muziekpaleis tot een succes te maken. Dit uitgangspunt is immers ook de kern van de samenwerkingsovereenkomst.

De gemeente en SJU kijken ernaar uit om de samenwerking met elkaar voort te zetten en samen te bouwen aan een uniek gebouw waar Utrecht trots op kan zijn. Het Muziekpaleis wordt een gebouw waar ruim 5.000 mensen tegelijk kunnen genieten van muzikale evenementen in de verschillende genres pop klassiek en jazz.