Stadskantoor komt steeds dichterbij

17 Juni 2009

De plannen voor de bouw van het Stadskantoor van de gemeente Utrecht nemen steeds concretere vormen aan. De Europese aanbesteding wordt deze zomer gestart en de start bouw staat nu gepland voor medio 2010. De oplevering wordt verwacht in 2012.

NS ontwikkelt het Stadskantoor in samenwerking met de gemeente Utrecht. De gemeente heeft een langdurige gebruiksovereenkomst afgesloten met NS. Woensdag 1 juli is er een informatieavond over het Stadskantoor. U bent hier van harte welkom.

Het ontwerp

Architectenbureau Kraaijvanger.Urbis heeft het markante gebouw met poortachtige vorm ontworpen. Het Stadskantoor krijgt een prominente ingang aan de Jaarbeurszijde van station Utrecht Centraal en is daardoor straks goed bereikbaar. Er zijn hoge eisen gesteld aan de toegankelijkheid en duurzaamheid van het gebouw. Bewoners kunnen in de toekomst op één plek terecht voor bijna alle gemeentelijke producten en diensten.
De balies bevinden zich op de eerste etages. De indeling van de verdiepingen zorgt ervoor dat iedereen door middel van trappen en liften snel op de juiste plek komt. Alle verdiepingen die voor het publiek toegankelijk zijn, kijken uit op de entree op de begane grond en vormen zo gevoelsmatig een geheel. Het kantoor krijgt 2.500 werkplekken, 2.200 fietsparkeerplaatsen en 260 kantoorgebonden parkeerplaatsen. Met 65.000 m² wordt het één van de grootste stadskantoren van Nederland.

Zienswijze indienen

Om toestemming te verkrijgen voor de bouw, doorloopt NS een vrijstellingsprocedure: een artikel 19 lid 1 procedure uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Voordat de gemeente vrijstelling verleent, krijgt u de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze stuurt u op naar het college van b en w, p/a Stadsontwikkeling, afdeling Juridische, Administratieve en Secretariële zaken (JAS), Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tot 29 juli 2009 elke maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur bellen met de Zienswijzenlijn, telefoon 030 - 286 47 00. Dit telefoonnummer is niet bedoeld voor inhoudelijke inlichtingen. Wilt u alleen het plan inzien? Het plan ligt tussen 17 juni en 29 juli 2009 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61. De balie is open op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Daarnaast is het ook te raadplegen bij het Infocentrum Stationsgebied.