Aan het werk onder de Jaarbeurstraverse

12 Oktober 2009

In september zijn op het terrein tussen het Beatrixtheater en het spoor (onder de Jaarbeurstraverse) de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de OV-terminal begonnen. 

Naast het verleggen van kabels en leidingen wordt de grond gesaneerd en bouwrijp gemaakt. Ook wordt onderzocht of er in de grond niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn. Dit laatste valt niet helemaal uit te sluiten omdat het Utrechtse station in de Tweede Wereldoorlog is gebombardeerd.

Het terrein onder de Jaarbeurstraverse lag in de Tweede Wereldoorlog wat lager (net onder het straatniveau van de Mineurslaan). Eventuele resten van explosieven kunnen zich daarom alleen in de dieper gelegen grondlagen bevinden. De bovenste grondlaag is inmiddels afgegraven. Dieper graven mag alleen gebeuren aan de hand van een speciaal veiligheidsprotocol. Momenteel wordt een gedetailleerde scan van de bodem gemaakt en nader onderzoek uitgevoerd.

Intussen gaan de werkzaamheden aan de kabels en leidingen door, dit is veilig omdat deze pas na de Tweede Wereldoorlog in de grond zijn gelegd. Het is dan ook uitgesloten dat er in de grond boven de kabels explosieven worden aangetroffen. 

Lees hier meer over de werkzaamheden ter voorbereiding van de OV-terminal, aan de westzijde van het station.