College neemt principebesluit Catharijneknoop

19 November 2009

Het college staat achter de plannen voor de stadskamer, het midden- en het bruggebouw, samengevat de ‘Catharijneknoop’ in het Stationsgebied. In nauwe samenwerking met diverse partijen heeft ontwikkelaar Corio het voorlopig ontwerp vertaald naar een transparantere versie.

Deze week nam het college een principebesluit over het definitief ontwerp. Het ontwerp wordt op 3 december tijdens een raadsinformatieavond toegelicht en aan de gemeenteraad voor een reactie voorgelegd. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Dé opgave voor de ontwerpers van de Catharijnesingel en de Catharijneknoop is de realisatie van een hoogwaardige aansluiting van het Stationsgebied op de oude stad en de verbetering van de sociale veiligheid en leefbaarheid. Het terugbrengen van het water in de singel, de vergroening van dit gebied en het doortrekken van het straatniveau tot over de singel zijn hiervoor belangrijk. Voor het optimaal functioneren van het gebied is het essentieel dat er verschillende functies op straatniveau komen om zo de levendigheid en veiligheid in het gebied terug te brengen.

De Catharijneknoop, onderdeel van de Centrumboulevard, is de verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte van de binnenstad. Duizenden passanten en bezoekers vinden vooral via deze route hun weg naar de oude stad, Hoog Catharijne en het station. De Catharijneknoop is een complexe opgave in het Stationsgebied. Hier komen de historische en de nieuwe stad samen; hier kruisen openbaar gebied en commercie elkaar. De Catharijneknoop bestaat feitelijk uit drie bouwdelen: de stadskamer boven het water, het middengebouw daarnaast en het bruggebouw boven de weg.

Lees hieronder de raadsbrief Catharijneknoop en bijlagen:

09_020501_raadsbrief_versie_17_november_def.pdf de raadsbrief van 19 november 2009.
bijlage_1_catharijneknoop_vergelijking_voorlopig_en_definitief_ontwerp.pdf bijlage 1 Catharijneknoop: vergelijking voorlopig en definitief ontwerp
091118_stedenbouw_presentatie_s.pdf bijlage 2 Ontwerptekeningen Altoon
bijlage_3_toelichting_op_ontwerp.pdf bijlage 3 Toelichting op het ontwerp
bijlage_4_besluithistorie_catharijneknoop.pdf bijlage 4 Besluitenhistorie Catharijneknoop
bijlage_5_stedenbouwkundige_analyse_met_referentiebeelden.pdf bijlage 5 Stedenbouwkundige analyse met referentiebeelden
bijlage_6_verslagen_overleggen.pdf bijlage 6 Verslagen en overleggen