Werkzaamheden Van Zijstweg - Croeselaan

20 November 2009

Volgende week legt Joulz (Eneco) nieuwe 10 kV kabels onder een deel van de Van Zijstweg en de Croeselaan.

Het aanleggen van de nieuwe kabels is nodig voor de nieuwbouw van de Rabobank en andere toekomstige ontwikkelingen aan de westkant van het Stationsgebied. Het kabeltracé loopt van de Van Zijstweg onder de Croeselaan door richting de Rabobank.

Werktijden
Vanavond 20 november vanaf 22.00 uur wordt alvast een deel van het asfalt gezaagd. Het leggen van de kabels start vanaf volgende week maandag 23 november en zal maximaal een week in beslag nemen. De werkzaamheden starten elke dag 's avonds om 19.00 uur en zijn voor 07.00 uur 's ochtends weer afgerond.

Gevolgen voor de omgeving
De Van Zijstweg en de Croeselaan zijn gedurende de werkzaamheden beperkt bereikbaar. Omleidings- en informatieborden begeleiden ter plekke het verkeer. Bewoners kunnen daarnaast enige geluidsoverlast ondervinden van de werkzaamheden.