Westzijde Stationsgebied krijgt metamorfose

15 December 2009

Het Jaarbeursplein wordt straks een gebied waar je rustig naar het station loopt, een terrasje pakt, lekker kunt zitten of een evenement bezoekt. De Croeselaan wordt weer één van de beeldbepalende groene lanen van Utrecht. Dit en andere ideeën over de openbare ruimte van het Stationsgebied-west staan in het Integraal Programma van Eisen (IPvE).  

Het IPvE en de eerste uitwerking hiervan in het Voorlopig Ontwerp Esplanade Croeselaan, zijn vandaag door het college vastgesteld. Het IPvE is een concretere vertaling van de ambities die eerder opgeschreven zijn in het Masterplan en het Structuurplan. Het is een opsomming van diverse eisen en daarmee een kader voor de verdere uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte. Het is geen blauwdruk voor de inrichting van de openbare ruimte; voor diverse deelgebieden is nog speelruimte in de ontwerpfase. Ook zijn er nog verschillende vraagstukken die moeten worden opgelost in deze fase. Het IPvE maakt ondescheid in negen deelgebieden, waaronder het Jaarbeursplein en de Croeselaan.

Jaarbeursplein

Het Jaarbeursplein wordt een groot binnenstedelijk plein waar mensen elkaar ontmoeten. Het plein leent zich bij uitstek voor grote manifestaties en evenementen, maar ook voor dagelijks gebruik in de vorm van transfer en verblijf. De vele fietsen op het plein staan in de toekomst in de grote stalling onder Stationsplein West. Auto's buigen af van het plein of rijden naar (ondergrondse) parkeergarages. Wat overblijft is een groot plein waarvan voornamelijk voetgangers en voor een deel ook fietsers gebruik maken.

Croeselaan 

De huidige bomen aan de Croeselaan staan verspreid en wisselen qua soort. Een nieuwe aanplant lindebomen, in drie strakke rijen en met een eenduidige leeftijd, zorgt straks voor een toekomstbestendig beeld.

Voorlopig Ontwerp Esplanade Croeselaan

De oplevering van het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank loopt voor op de overige ontwikkelingen in het gebied. Daarom is tegelijk met het opstellen van het IPvE gewerkt aan de nadere uitwerking van de buitenruimte voor de Rabobank.

Inbreng publiek

Tijdens een consultatieavond op 29 september jl. is het IPvE gepresenteerd aan bijna 100 geïnteresseerde bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroepen. Tijdens deze avond en daarna via de website kon iedereen tips en suggesties kenbaar maken om de plannen te verbeteren. Waar mogelijk zijn deze suggesties verwerkt in het IPvE. Sommige ideeën worden aan de ontwerpers meegegeven voor de verdere uitwerking van de deelontwerpen.

Proefvakken

Begin volgend jaar wordt voor het publiek duidelijk zichtbaar welk materiaal gebruikt wordt voor de inrichting van de openbare ruimte in het Stationsgebied. Dan worden er namelijk proefvakken aangelegd met de toekomstige bestrating (natuursteen en gebakken klinkers).

Meer informatie

Hieronder zijn het IPvE en het Functioneel Ontwerp (tekening met eerste ideeën van de toekomstige situatie) te downloaden. In het infocentrum Stationsgebied (Gildenkwartier 193) en het Informatiecentrum Utrecht aan de Neude zijn exposities met de highlights van de plannen.

>> Download IPvE (let op: 50 MB)
>> Download Functioneel Ontwerp
>> Download Voorlopig Ontwerp Esplanade Croeselaan
>> Download verslag consultatieavond
>> Download presentatie consultatieavond
>> Download reacties publiek (inclusief reactie gemeente)
>> Download commissiebrief Stad & Ruimte