Groen licht voor ontwikkeling Bibliotheek++

17 December 2009

Er zijn flink wat stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwe ‘Bibliotheek++’ naast Utrecht Centraal. Het college gaat akkoord met de definitieve gunning aan architectenbureau Rapp+Rapp, het plan voor de herinrichting van het Smakkelaarsveld en de financiële uitwerking.

Het ontwerptraject kan nu echt van start. De nieuwe bibliotheek wordt een gebouw dat letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding spreekt.

Bibliotheek, Artplex en woningen onder één dak

Het nieuwe gebouw wordt geen klassiek ‘bewaarhuis van boeken’. Door de toevoeging van organisaties zoals Artplex (film & uitgaan) en Kunstuitleen wordt het dè plek in Utrecht voor informatie, verdieping, ontspanning en ontmoeting. Natuurlijk kun je hier nog steeds boeken, cd’s en kunst lenen. Maar je kunt ook gamen, een lezing of debat bijwonen, een film kijken, een kop koffie drinken of een hapje eten. Ook biedt het gebouw ruimte aan circa 120 appartementen, parkeergelegenheid en fietsenstallingen. Mogelijk krijgt het Utrechts Centrum voor de Kunsten ook nog een plek in het gebouw. Daar wordt later een besluit over genomen.

De stichtingskosten voor de bouw van de nieuwe Bibliotheek++ (inclusief woningen en parkeergarage) bedragen ruim 90 miljoen euro. De gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het doorontwikkelen van visie tot Voorlopig Ontwerp. Deze is naar verwachting eind 2010 klaar. Volgens de huidige planning opent de nieuwe bibliotheek in 2015.

Gunning architectenbureau Rapp+Rapp

Op 13 oktober 2009 stemde het college in met de voorlopige gunning aan Rapp+Rapp. Hiertegen is geen beroep ingesteld. Ook de verificatie is goed verlopen. Dat wil zeggen dat de gesprekken met architectenbureau Rapp+Rapp voldoende vertrouwen geven het ontwerptraject te starten. Rapp+Rapp wordt meegegeven dat het geen donker en somber gebouw moet worden, maar juist een uitnodigend gebouw. Dat was namelijk het belangrijkste aandachtspunt van het publiek tijdens de consultatieperiode in mei 2008.

Groen Smakkelaarsveld aan een bevaarbare Leidsche Rijn

Het Smakkelaarsveld wordt een levendige, groene en open ruimte. Dat staat in het programma van eisen dat vandaag is vastgesteld. Voor de inrichting van het Smakkelaarsveld zijn vier varianten ontwikkeld; het verschil zat met name in de hoeveelheid water en groen. Tijdens een consultatieavond in het voorjaar van 2008 en in diverse overleggen zijn de varianten voorgelegd. De meest groene variant kreeg de meeste steun. Dit advies heeft het college overgenomen. De herinrichting en verdere invulling van het Smakkelaarsveld gaat in nauwe samenwerking met de architect van de ‘Bibliotheek++’.

Het water langs het Smakkelaarsveld, de Leidsche Rijn, komt in verbinding te staan met de herstelde Catharijnesingel. Bootjes en rondvaartboten kunnen daardoor straks tussen binnenstad en Munt varen. Om dit te kunnen realiseren, moet de huidige breedte van 4 meter vergroot worden naar minimaal 6,1 meter. Deze extra ruimte wordt in de huidige tunnel gecreëerd door het verwijderen van een van de voetpaden. Met dit besluit komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad en de initiatiefgroep Bevaarbare Leidsche Rijn.