Meerderheid Utrechters positief over plannen Stationsgebied

17 December 2009

Een overgrote meerderheid van de Utrechters is bekend met het feit dat het Stationsgebied ingrijpend wordt verbouwd. Tweederde van de bewoners is (zeer) positief over de inhoud van de plannen. Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek naar de bekendheid van en mening over de plannen van het Stationsgebied.


 

Dat onderzoek is dit jaar voor de derde jaar op rij uitgevoerd. In deze drie jaar is de bekendheid en mening ongeveer gelijk gebleven.

Dit jaar is voor het eerst een deel van de vragen beantwoord door een bewonerspanel op internet. Dit deel ging voornamelijk over de bekendheid met en de mening over de communicatiemiddelen. De informatieborden op straat en de website cu2030.nl zijn de bekendste communicatiemiddelen (respectievelijk 64% en 30% bekendheid). Eigenlijk worden alle middelen, met de huis-aan-huisnieuwsbrief 'CU op straat' voorop, als (zeer) nuttig ervaren. Wel zou men graag nog meer willen weten over de werkzaamheden en de tijdelijke verkeerssituatie rondom Smakkelaarsveld en Vredenburg. Op de vraag 'Hoe wordt u het liefst geïnformeerd?' worden de middelen 'CU Update' in huis-aan-huisblad Ons Utrecht, de digitale nieuwsbrief, informatieborden rondom de bouwput en de huis-aan-huisnieuwsbrief 'CU op straat' het meest genoemd.