Stationsgebied omarmt stadsvogels

5 Februari 2010

Het Utrechtse Stationsgebied wordt in de toekomst vriendelijker voor stadsvogels. Hiervoor tekenden wethouder Stationsgebied Harm Janssen en directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland vanmiddag op het Stadhuis een overeenkomst. Doel van de samenwerking is het Stationsgebied vriendelijker te maken voor typische stadsvogels, zoals de huismus, zwarte roodstaart en de gierzwaluw.

Wethouder Janssen: " Uit onderzoek blijkt dat mensen zich prettiger voelen in een gebied waar veel vogels zijn. De aanwezigheid van vogels in een gebied is een teken van goede leefkwaliteit, dit is ook iets wat we nastreven voor het Stationsgebied." 

Voorlopig zijn er nog weinig vogels in het Stationsgebied te vinden, mede door de grootschalige herontwikkeling van het gebied. Gemeente en Vogelbescherming gaan de komende tijd een pakket maatregelen samenstellen om dit te veranderen. Er moet voldoende gevarieerd voedsel te vinden zijn, vogels moeten zich op veel plekken kunnen nestelen en ook voldoende vlucht- en schuilmogelijkheden zijn van belang. Het terugbrengen van water in de singel en het herplanten van bomen zijn eerste stappen. Inbouwstenen als nestplaats voor de zwarte roodstaart en gierzwaluw, ecologische daken en groene gevels zijn voorbeelden van maatregelen die later volgen. Beide partijen hopen ook particuliere eigenaren enthousiast te maken voor de terugkeer van stadsvogels in het Stationsgebied.

De gemeente heeft in 2009 een duurzaamheidscatalogus opgesteld. Deze is bedoeld om bij de herontwikkeling van het Stationsgebied alle betrokken partijen enthousiast te maken en te inspireren tot duurzaam handelen. De samenwerking met Vogelbescherming Nederland vloeit hieruit voort.