Nieuw bestemmingsplan Catharijnesingel

13 April 2010

Het college heeft het bestemmingsplan Catharijnesingel inclusief de beantwoording van de ingediende zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

Dit bestemmingsplan maakt het herstel van de Catharijnesingel en de aanpassing van de daarbij behorende verkeersknooppunten mogelijk. In dit plan zijn de ruimtelijke structuren en de verschillende functies in het gebied vastgelegd. Een essentieel onderdeel in dit bestemmingsplan vormt het terugbrengen van het water in dit deel van de binnenstad. Hiermee wordt de historische singelstructuur rond de binnenstad in ere hersteld.

Bekijk het Bestemmingsplan Catharijnesingel en de het vaststellingsrapport Catharijnesingel.