Verantwoordingsrapportage Stationsgebied vastgesteld

19 April 2010

Het college van B&W heeft de verantwoordingsrapportage over het Stationsgebied vastgesteld. De verantwoording geeft een overzicht van de plannen van het Stationsgebied door de jaren heen, inclusief de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en de rol van de gemeenteraad daarbij.

Vertrekpunt was de referendumkrant uit april 2002. Het eindpunt de bestuursrapportage 2009. De raad besloot tot het laten maken hiervan in juli 2009, naar aanleiding van een rapport van de Utrechtse Rekenkamer.

Lees hier de verantwoordingsrapportage, de bijlage en de verantwoordingskrant.