Schouw Stationsgebied

21 Mei 2010

Afgelopen dinsdag 18 mei vond de 20e Schouw Stationsgebied plaats in het nieuwe Infocentrum aan het Vredenburg.

De avond begon om 19.00 uur met een rondwandeling buiten langs verschillende bouwterreinen. Onder meer de Catharijnebaan, het Smakkelaarsveld en de Mineurslaan werden aangedaan. Tijdens de wandeling werd door gemeente en ProRail uitleg gegeven over de diverse werkzaamheden.

Na de rondwandeling startte om 20.00 uur de presentatie binnen. Aan de hand van beelden van de werkzaamheden werd een stand van zaken gegeven van de uitvoering. Een selectie van onderwerpen die in de presentatie aan bod kwamen:

- Na de zomer komt er een tijdelijke fietsenstalling op het Jaarbeursplein, met plek voor zo'n 2.000 fietsen;
- Begin 2011 komt er ook een extra tijdelijke fietsenstalling op het Smakkelaarsveld bij, met plek voor zo'n 3.500 fietsen;
- De proef met natuursteen op het Smakkelaarsveld is succesvol verlopen. Er is door de gemeente een soort natuursteen uitgekozen die de komende jaren op meerdere plekken in het Stationsgebied wordt aangelegd;
- Het terugbrengen van de ventweg langs de Media Markt en het kruispunt Stationsplein - Smakkelaarsveld laat nog even op zich wachten;
- Het saneren van de grond en verleggen van kabels en leidingen aan de Mineurslaan door ProRail is bijna klaar;
- De sloop van de Sporthal Catharijne gaat binnenkort starten, daarvoor wordt eerst asbest verwijderd.

Binnenkort verschijnt het complete verslag van de 20e Schouw op de website.