Afsluiting rijstrook Croeselaan

3 Juni 2010

Vanaf maandag 7 juni tot en met het voorjaar van 2011 is er voor autoverkeer op de Croeselaan richting het station maar één rijstrook beschikbaar. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van een natuurstenen trottoir en fietspad voor het nieuwe gebouw van de Rabobank.

Sinds eind april werken Eneco en Stedin aan het vernieuwen van kabels en leidingen op en rondom de Croeselaan. Dit om ook in de toekomst -als het Stationsgebied klaar is- alle gebouwen op en rondom het Jaarbeursplein (zoals Stadskantoor, Megabioscoop en Hotel) te kunnen voorzien van ondermeer warmte, gas, water en licht. De werkzaamheden zijn gestart in de Jeremias de Deckerstraat en schuiven steeds verder op richting de Knoopkazerne. Als de kabels en leidingen voor de Rabobank in de grond liggen, legt de gemeente hier vanaf de zomer een natuurstenen trottoir aan. Dit loopt alvast vooruit op de definitieve herinrichting van de gehele Croeselaan.

Om al deze werkzaamheden mogelijk te maken, wordt vanaf de week van 7 juni in de avonduren de meest westelijke rijstrook van de Croeselaan ter hoogte van de Rabobank afgezet. Op deze afgesloten rijstrook kunnen de fietsers en voetgangers terecht. Het werk aan de Croeselaan duurt tot en met het voorjaar van 2011 en tot die tijd blijft de rijstrook ook afgesloten.

Hinder?

De verschillende partijen die aan het werk zijn proberen overlast zoveel mogelijk te beperken, maar het is niet altijd te voorkomen. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen wel atijd gebruik blijven maken van de Croeselaan. Omdat het autoverkeer een rijstrook minder heeft, zal men hier hinder van kunnen ondervinden.