Bouwer station Utrecht bekend

14 Juni 2010

Vanmiddag, 14 juni,gunt spoorbeheerder ProRail de opdracht voor de bouw van het nieuwe stationsgebouw Utrecht Centraal aan aannemer Besix. De aannemer start nog deze maand met voorbereidende werkzaamheden zoals de sloop van de sporthal naast het station.

Naar verwachting wordt in het najaar van 2010 de eerste paal van het nieuwe stationsgebouw geslagen. Met de opdracht is bijna 95 miljoen euro gemoeid. De nieuwe OV-terminal Utrecht zal worden gebouwd terwijl er dagelijks 200.000 reizigers van het gebouw gebruik maken. Deze reizigers moeten altijd veilig hun weg kunnen vinden. Daarom is een uitgebreid faseringsplan uitgedacht dat het mogelijk maakt dat het station 24 uur per dag in gebruik blijft. De bouw zal ongeveer 5 jaar duren.

Deelcontracten
Het stationsgebouwcontract is het grootste deelcontract van de bouw van de nieuwe OV-terminal Utrecht. Andere deelcontracten die al zijn gesloten, zijn de sanering van de grond aan de Jaarbeurszijde, dit werk is reeds afgerond, en de bouw van nieuwe perronkappen op perron 3, 4 en 5. In de toekomst zullen nog contracten worden gesloten voor o.a. de bouw van nieuwe busstations, nieuwe fietsenstallingen en het verbreden van de perrons 1 en 2

Stationsgebied Utrecht
De nieuwe Utrechtse OV-terminal is onderdeel van het Utrechtse Stationsgebied dat in de komende jaren grondig wordt opgeknapt.Bij de realisatie van de OV-terminal Utrecht werkt ProRail nauw samen met NS en de gemeente Utrecht.