Catharijnebak: beton wordt damwand

23 Juni 2010

Vanaf maandag 28 juni worden er rondom de Catharijnebak damwanden de grond in getrild. De damwanden vervangen als het ware de betonnen constructie die gesloopt gaat worden. De damwanden gaan vlak langs de rijbaan de grond in, hierom komt er een bouwplaats van één rijstrook

Autoverkeer kan dus tijdelijk maar gebruik maken van 2 i.p.v. 3 rijstroken. Om het autoverkeer goed te laten doorstromen zullen de verkeerslichten zo worden aangepast dat auto's vaker groen krijgen. Fietsers zullen tijdelijk wat langer moeten wachten bij de oversteek Catharijnesingel/Smakkelaarsveld. Het werk wordt of in een aaneengesloten periode van 5 weken geklaard of in twee periodes van 2 ½ week geknipt.

De stad gaat zeker wat zien, horen en voelen van deze werkzaamheden. Uiteraard allemaal binnen de normen, maar overlast valt niet uit te sluiten.

Op donderdag 24 juni worden de eerste verkeersmaatregelen genomen.